1. ВОКСНЕТ ЕООД предприема мерки за защита на личните данни на ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни. Ползвателят се съгласява с Политиката за защита на личните данни на ВОКСНЕТ ЕООД.
 2. Политика за защита на личните данни на ВОКСНЕТ ЕООД
 3. Увод - Използвайки услугите на приложението дигитално меню TouchMenu (Тъч Меню), ВОКСНЕТ ЕООД защитава личните Ви данни, които предоставяте. Тази политика за защита на личните данни се отнася до това да разберете как използваме личните данни, които ни предоставяте, използвайки приложението. Всеки път, когато ни предоставяте такива данни ние сме длъжни да ги използваме в съответствие с българското законодателство, уреждащо защитата на личните данни, включително Закона за защита на личните данни.
  1. Личните данни, събирани в приложението TouchMenu (Тъч Меню) се контролират от ВОКСНЕТ ЕООД.
  2. Когато достъпвате мобилното ни приложение и използвате потребителско име и парола, Вие ни предоставяте лични данни. Тези данни могат да съдържат информация за име, електронна поща, адрес и пр. ВОКСНЕТ ЕООД събира данни за вашите действия в мобилното приложение, когато използвате услугата.
   Моля да имате предвид, че понякога може да поискаме да ни предоставите допълнителни лични данни, като в този случай ще Ви уведомим защо ги събираме и за какви цели ще използваме тези данни.
  3. ВОКСНЕТ ЕООД събира информация относно използването на мобилното приложение TouchMenu (Тъч Меню) от потребителите с цел подобряването му.
   С факта на предоставяне на личните си данни, Вие давате изричното си съгласие за използването на тези данни за целите, определени в тази политика за защита на личните данни.
  4. ВОКСНЕТ ЕООД ще използва личните данни за различни цели, между които:
   • отговаряне на въпроси и искания, направени от Вас;
   • създаване на продукти или услуги, които отговарят на нуждите Ви;
   • ВОКСНЕТ ЕООД ще Ви уведомява за промоции, изгодни сделки и други промоционални съобщения „push съобщения“и чрез имейл;
   • да Ви информираме за наши продукти и услуги;
   • разглеждане и разрешаване на проблеми с предоставяни продукти или услуги;
   • пазарни проучвания;
   • пазарни цели;
   • В случай, че ВОКСНЕТ ЕООД ще използва личните Ви данни за други цели, ще Ви уведоми.
  5. ВОКСНЕТ ЕООД се свързва с вас чрез имейл; също така използва съобщения, нар. „push съобщения”. „Push съобщения” са техника, използвана от приложения за преносими смарт телефони, таблети и устройства, позволяваща на собствениците на такива устройства да получават новини, съобщения и други чрез съответното приложение.
  6. Ние уважаваме личните Ви данни и не ги разкриваме, освен ако това не се изисква на основание закон.
   В повечето случаи само ВОКСНЕТ ЕООД ще използва събраните лични данни. Понякога събраните лични данни могат да се предоставят на трети страни като част от услугите, които Ви предлагаме чрез приложението TouchMenu (Тъч Меню). Тези трети страни няма да използват личните данни за други цели, освен за тези, които сме съгласували с тях. ВОКСНЕТ ЕООД изисква от тези трети страни да използват адекватни нива на защита с оглед запазване на личните Ви данни. ВОКСНЕТ ЕООД ще предприеме всички необходими стъпки, за да се увери, че личните Ви данни са защитени, ако ги изпратим на трети лица. Мобилното приложение на ВОКСНЕТ ЕООД може да съдържа връзки към уебсайтове, собственост на трети страни. Тези уебсайтове имат собствени политики за защита на личните данни, с които Ви препоръчваме да се запознаете. ВОКСНЕТ ЕООД не носи отговорност, свързана с политиките за защита на личните данни на тези уебсайтове и ползването на такива сайтове от Вас е на ваш риск.
  7. ВОКСНЕТ ЕООД използва съвременни технологии за защита на личните Ви данни от неоторизиран достъп и неправомерно използване.
  8. Съгласно Закона за защита на личните данни Вие имате право на достъп до личните Ви данни, включително и да искате да Ви се предостави информация относно личните Ви данни, които се съдържат на нашето мобилно приложение TouchMenu (Тъч Меню). ВОКСНЕТ ЕООД предоставя тази информация безплатно.
  9. ВОКСНЕТ ЕООД ще съхранява личните данни в системата си толкова дълго, колкото е необходимо за дейността му. В случай, че прекратите договора си или той бъде едностранно прекратен данните Ви от мобилното приложение повече не могат да бъдат използвани. Личните Ви данни, които се запазват в системата за срок от 3 (три) години за административни цели, се изтриват автоматично.
  10. ВОКСНЕТ ЕООД може да променя политиката си за защита на личните данни. Съществените промени в тази политика ще отбележим на тази страница, за които ще Ви уведомим чрез поставяне на забележимо съобщение на мобилното ни приложение TouchMenu (Тъч Меню). Моля проверявайте редовно политиката ни за защита на личните данни.
 4. Свържете се с нас
  Ако желаете да се свържете с нас относно начина, по който използваме Личните Ви данни, или желаете да упражните правата си, свързани с неприкосновеността на Личните данни, пишете ни на адрес: info@touchmenuapp.com или на следния физически адрес:

  ВОКСНЕТ ЕООД
  ул. Тодор Ф Чипев №8
  гр. София 1700 Република България

Internet Explorer Out To Date

Please update your Internet Explorer browser with a newer version (Internet Explorer 10 above) now!

You can download it here....

Safari Out To Date

Please update your Safari browser with a newer version (Safari 6 above) now!

You can download it here....