Now hiring: Account Manager

Търсим нов колега
Ние от TouchMenu си търсим нов колега, който да изпълнява функцията на акаунт мениджър. Нужно ще е да се поддържа ежедневна връзка с клиенти, да се правят визити на място, да се провеждат презентации и обучение на персонала в заведенията. Ако приявявате интерес към позицията, или знаете някой, който би искал да кандидатства за работа, моля изпратете CV на адрес info@touchmenuapp.com.

Internet Explorer Out To Date

Please update your Internet Explorer browser with a newer version (Internet Explorer 10 above) now!

You can download it here....

Safari Out To Date

Please update your Safari browser with a newer version (Safari 6 above) now!

You can download it here....